English
Delatnost

Delatnost

"Geco-inženjering" se bavi projektovanjem i konsaltingom u oblasti primenjene geologije, hidrogeologije, zaštite životne sredine i vodoprivrede.

U okviru društva izrađuje se kompletna tehnička dokumentacija koja je potrebna za dobijanje Odobrenja za istražne radove i Prijavu radova iz oblasti geologije i hidrogeologije, a kasnije i ostvarivanje Prava na korišćenje resursa-Eksploataciono pravo i Vodoprivrednu dozvolu. Projekte vode licencirani inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom.

U domenu usluga društva "Geco -inženjering" je:

  • projektovanje geoloških i hidrogeoloških istraživanja za potrebe:

- otvaranja izvorišta podzemnih voda (mineralnih, termalnih i termomineralnih voda)
- eksploatacije geotermalne energije
- zaštite podzemnih voda i zaštite od podzemnih voda

  • izrada Elaborata:

- o rezervama podzemnih voda
- o priznavanju flaširanih voda za tržište EU i druga tržišta
- o zonama sanitarne zaštite izvorišta

  • izrada Studija i Generalnih projekata dugoročnog vodosnabdevanja naselja i opština
  • izrada Idejnih i Glavnih projekata vodozahvatnih objekata iz oblasti vodoprivrede
  • izrada Projekata eksploatacije ležišta podzemnih voda
  • izvođenje terenskih istražnih radova iz oblasti primenjene geologije, hidrogeologije, zaštite životne sredine i vodoprivrede
  • konsalting usluge, priprema i pribavljanje podloga (mišljenja, uslova, saglasnosti i dozvola)  i izrada kompletne dokumentacije u procesu dobijanja Saglasnosti na resurs (podzemnu vodu) – Eksploataciono pravo i Vodoprivredne dozvole, kao i drugih dokumenata u domenu hidrogeologije i vodoprivrede